Publisert av: I: Tildelinger 30 apr 2015 Kommentarer: 0

Vestsiden Musikkorps har fått et tilskudd på kr.30.000,- til innkjøp av en vibrasjon.

Publisert av: I: Tildelinger 30 apr 2015 Kommentarer: 0

Telemark Museum har fått et tilskudd på kr.650.000,- til å etablere det nye Porselensmuseet i Porsgrunn. Tilskuddet er gitt i samarbeid med SpareBank 1 Telemark som har gitt kr.350.000,-

Publisert av: I: Tildelinger 30 apr 2015 Kommentarer: 0

Skotfoss Historielag har fått et tilskudd på kr.100.000,- til en historiebok om lokalsamfunnet.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Grenland Sykleklubb har fått et tilskudd på kr.50.000,- til utgivelse av en jubileumsbok.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Brevik Idrettslag har fått et tilskudd på kr.400.000,- til innkjøp av en traktor.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

A-larm Telemark har fått et tilskudd på kr.15.000,- til innkjøp av en prosjektor og et lerret.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Århus Jernaldergård har fått et tilskudd på kr.33.000,- til innkjøp av digitalt framvisningsutstyr.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Skien Kunstforening har fått et tilskudd på kr.75.000,- til innkjøp av mobile utstillingsvegger.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Historisk Forum i Skien har fått et tilskudd på kr.250.000,- til å lage en kulturminnepark på Hakastein ved Fareelva. I tillegg har SpareBank 1 Telemark gitt et tilskudd på kr.200.000,-

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Telemark har fått et tilskudd på kr.150.000,- til bygningsmessige arbeider på Jomfruland Fuglestasjon.