Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Hoppgruppa i Skotfoss T & IF har fått to tilskudd på til sammen kr.400.000,- til bygging av et helårs hoppanlegg i Hasselbakken på Gulset.

hasselbakken-2-red

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Solmyrås Sportskapell har fått en gave på kr.45.000,- til nytt gulv.

Publisert av: I: Tildelinger 24 jun 2014 Kommentarer: 0

Barne & ungdomsavdelingen i Pors har fått en gave på kr.30.000,- til å bygge en ministadion.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Der du bor-Grenland er en paraplyorganisasjon for lokale nærmiljøsenter og frivillige lag i Grenland med aktiviteter for barn, unge, eldre og innvandrere på Gulset, Moflata, Skotfoss, Bøle, Klyve, Herøya og i Bamble.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd på kr.200.000,- til innkjøp av en minibuss.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Ungdomsklubben på Strømdal har fått et tilskudd på kr.40.000,- til etablering av et multimediarom.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Skjelsvik Velforening har fått et tilskudd på kr.30.000,- til bygging av ei brygge på det kommunale friområdet ved Eidangerfjorden.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Telemark Turistforening har fått et tilskudd på kr.30.000,- til et arbeid med å digitalisere foreningen historiske dokumenter.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Porsgrunn Orienteringslag har fått et tilskudd på kr.85.000,- til et å bygge ut et turtilbud i nærmiljøet som motiverer til økt mosjonsaktivitet med lav brukerterskel.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Skotfosstiens venner har fått et tilskudd på kr.40.000,- til restaurering av pakkhuset Orion.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Teater Ibsen og Grenland Friteater skal gjennomføre et samarbeidsprosjekt sommeren 2014 som et ledd i markeringen av 200 årsjubilet for Grunnloven.
Prosjektet kalles » PS14-en vannbasert oppdagelsesferd» og det skal skje på og ved elva mellom de to tvillingbyene Porsgrunn og Skien.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd på kr.550.000,- til innkjøp av lydutstyr.
Dette utstyret har teatrene forpliktet seg til å låne ut til amatørgrupper i distriktet etter at forestillingene er gjennomført i sommer.