Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Odds Ballklubb ønsker å bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra veitransport og bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet.
Gjennom ulike positive tiltak skal en arbeide for å øke andelen gående og syklende til kampene.
Et tiltak er å lage et grønt myldringspunkt tilknyttet ved sykkelparkeringen ved Skagerak Arena.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd til prosjektet på kr.200.000,-.

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Stigeråsen Skole skal feire 40 år og Sparebankstiftelsen har gitt Jubileumskomiteen kr.30.000,- til innkjøp av flagg for skolens nasjoner samt til kulisser og utstyr til jubileumsforestillingen.

stigerasen-skole-stor

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Grenland Husflidslag har inngått en avtale med Skien kommune om å leie den gamle Skien Prestegård på Lundetoppen.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd på kr.500.000,- til gjennomføringen av diverse brannsikringstiltak.

skien-prestegard-stor

Publisert av: I: Tildelinger 09 apr 2014 Kommentarer: 0

Foreningen har fått et tilskudd på kr.200.000,- til bygging av et nytt klubbhus i Almedalen.

Publisert av: I: Tildelinger 17 des 2013 Kommentarer: 0

Siljan Historielag fikk et tilskudd på kr.33.000,- til restaurering av kleinsmie på Moholt Jernverk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Publisert av: I: Tildelinger 17 des 2013 Kommentarer: 0

Mot Atomvåpen i Grenland fikk et tilskudd på kr.15.000,- til boka «Fredsarbeidet i Grenland gjennom 60 år.».
neitilatomvåpen

Publisert av: I: Tildelinger 17 des 2013 Kommentarer: 0

Skien Diakonale Senter driver hybelhus, natthjem og dagsenter for rusavhengige. Målet er å motivere for et rusfritt liv. Senteret fikk en gave på kr.250.000,- til innkjøp av en bil for vare- og persontransport.

skien-diakonale-senter

Publisert av: I: Tildelinger 17 des 2013 Kommentarer: 0

Telemark Kunstnersenter fikk et tilskudd på kr.30.000,- til en jubileumsbok som viser et bredt utvalg av Telemarkskunst.

kunst
Jorunn Steffensen (f. 1950)
Cubes, 2012
Malt tekstil, akryl og div, malemedier
208x285cm

Publisert av: I: Tildelinger 17 des 2013 Kommentarer: 0

Foreningen Norden i Skien fikk kr.40.000,- til en bokutgivelse i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014.  Boka er et samarbeid med Skiens vennskapsbyer i Norden og den skal brukes på skolene.

Eidsvoll

Publisert av: I: Tildelinger 27 sep 2013 Kommentarer: 0

Pengene skal gå til pilotprosjektet JumpMath som er et undervisningsopplegg i matematikk for barneskoleelever. Piloten gjennomføres på kveldstid.

Forskerfabrikken