Vi etablerer Korona-fond på 3 millioner kroner til støtte for frivillige organisasjoner i Grenland.

 

Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland har god økonomi, er finansielt solid og har tilfredsstillende likviditet. Dette gir stiftelsen anledning til å iverksette spesielle tildelinger til frivilligheten for å redusere uheldige effekter av myndighetenes tiltak.
 
Daglig leder Jan Terje Olsen, Sparebankstiftelsen Telemark-Grenland

SpareBank Stiftelsen Telemark- Grenland har i samarbeid med SpareBank 1 Telemark vedtatt å opprette et ekstraordinært Korona- fond på 3 millioner kroner. Midlene er øremerket frivillige organisasjoner. Mange av disse hjelper nå mennesker i akutte vansker.  Foreninger og lag kan etter hvert få problemer med å dekke sine behov og innfri sine økonomiske forpliktelser på grunn av koronaepidemien.

Mange lag og organisasjoner har allerede en sårbar økonomi, og har nå mistet inntektskildene over natten. Viktige inntektsgivende arrangement er avlyst, idrettshallene er tomme, konsertlokaler stengt, cuper avlyst og oppdragene kansellert. – Vi vet ikke hvor lenge denne krisen vil vare eller hvor store konsekvensene vil bli. Vi er derfor svært glad for vedtaket i stiftelsen som nå gir oss enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøene i Grenland – sier Per Halvorsen.

Hvis du vil vite mer om Korona-fondet eller har spørsmål, kontakt daglig leder Jan Terje Olsen

 

 

På kort sikt skal midlene anvendes som tilskudd til frivilligheten i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) for å støtte opp og igangsette for eksempel:

  • Nabohjelp til folk som ikke kan få utført ting selv (handling, praktisk hjelp.)
  • Kontakt på telefon og nett.
    Et større antall mennesker vil få problemer som følge av mangel på sosial kontakt. Noen av disse vil få forsterket eventuelle psykiske plager.
  • Direkte nødhjelp for å imøtekomme behov mat og nødvendighetsartikler hos innbyggere som mangler inntekt.
  • Bidrag til at kulturelle aktiviteter, konserter, teater osv. innen frivilligheten og fra andre lokale artister og aktører kan formidles på sosiale medier.
  • Bidrag til å skape sosiale møteplasser på nett for frivillige organisasjoner for å opprettholde mest mulig aktivitet.
  • Eventuelle andre aktiviteter som bygger opp under stiftelsens målsettinger om å legge til rette for frivilligheten.

Ved tildeling vil etablerte frivillige organisasjoner med god evne til å gjennomføre de ønskede aktiviteter prioriteres.

Hvis din organisasjon vil søke om midler fra Korona-fondet kan du bruke vårt vanlige søknadsprogram. Du går da til området Søk om gave.

 

Vi har et brennende engasjement for bankfaget, for din økonomiske hverdag og vårt lokalsamfunn. Sammen skal vi gjennom krisen og videre – vi svikter ikke frivilligheten og kulturlivet nå!
 
Banksjef Marked og Forretningsutvikling Mats Flatland, Sparebank 1 Telemark

i

Hvis din organisasjon vil søke om midler fra Korona-fondet
kan du bruke vårt vanlige søknadsprogram.
 
Du går da til området Søk om gave.
 
Søk om gave