S

Søknadsskjema

 • Har dere et prosjekt som dere trenger penger til for å realisere, kan dere søke om gave fra oss. For prosjektgaver kan dere sende inn søknad hele året. Vi er særlig opptatt av prosjekter som bidrar til utvikling i lokalsamfunnet.
 • Kontaktperson

  Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.
 • Vedlegg

 • Max. file size: 128 MB.
  Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.
 • Max. file size: 128 MB.
  Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere gave fra Sparebankstiftelsen, og kan i tillegg blant annet inkludere egne driftsmidler, lån fra bank, gaver fra andre stiftelser, osv. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.
 • Max. file size: 128 MB.
  Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet. Dette kan være et Word-dokument, Excel-ark, PDF, eller lignende.
 • Andre vedlegg

 • Max. file size: 128 MB.
  Andre aktuelle vedlegg kan legges her. Ikke påkrevd.
 • Max. file size: 128 MB.
  Andre aktuelle vedlegg kan legges her. Ikke påkrevd.