Vi skal inspirere og stimulere til en positiv utvikling i Grenland

SpareBank 1 Telemark har i mange år brukt en del av overskuddet til gaver.
SpareBankstiftelsen skal i likhet med banken gi økonomiske bidrag til allmennyttige formål i lokalsamfunnet.

Vi ønsker å:

Bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnet med særlig vekt på å støtte frivilligheten.
Bidra til prosjekter som skal være tilgjengelig for allmenheten.
Legge særlig vekt på formål for barn og unge.

E

Om SpareBankstiftelsen

SpareBankstiftelsen Telemark – Grenland ble etablert 23. november 2012 som følge av sammensluttningen..

Les mer..

A

Søk om gave

Har dere et prosjekt som dere trenger penger til for å realisere, kan dere søke om gave fra oss..

Les mer..

F

Vedtektene

SpareBankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit..

Les mer..