A-larm

Publisert av: Tildelinger 24. juni 2014

A-larm Telemark har fått et tilskudd på kr.15.000,- til innkjøp av en prosjektor og et lerret.