Århus Jernaldergård

Publisert av: Tildelinger 24. juni 2014

Århus Jernaldergård har fått et tilskudd på kr.33.000,- til innkjøp av digitalt framvisningsutstyr.