Bakkenrevyen

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Bakkenrevyen har fått et tilskudd på kr.20.000,- til nytt lysutstyr.