Bergsbygda Vel

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Velforeningen har fått et tilskudd på kr.150.000,- til oppgradering av fotballbanen ved skolen.