Brevik Idrettslag

Publisert av: Tildelinger 24. juni 2014

Brevik Idrettslag har fått et tilskudd på kr.400.000,- til innkjøp av en traktor.