Der du bor-Grenland

Publisert av: Tildelinger 09. april 2014

Der du bor-Grenland er en paraplyorganisasjon for lokale nærmiljøsenter og frivillige lag i Grenland med aktiviteter for barn, unge, eldre og innvandrere på Gulset, Moflata, Skotfoss, Bøle, Klyve, Herøya og i Bamble.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd på kr.200.000,- til innkjøp av en minibuss.