Eidanger I.L. Turngruppa

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Turngruppa har fått et tilskudd på kr.20.000,- til en ny turnmatte