Fossum I.F.

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Fossum I.F. har fått et tilskudd på kr.250.000,- til bygging av et utstyrsbygg.