Gave til Forskerfabrikken på kr.108.000,-.

Publisert av: Tildelinger 27. september 2013

Pengene skal gå til pilotprosjektet JumpMath som er et undervisningsopplegg i matematikk for barneskoleelever. Piloten gjennomføres på kveldstid.

Forskerfabrikken