Grenland og omegn Golfklubb

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Golfklubben har fått et tilskudd på kr.80.000,- til innkjøp av en traktor.