I.F. Herkules

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Idrettsforeningen har montert nye flomlys og fått kr.400.000,- i tilskudd.