I.F. Skidar

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Skidar har fått et tilskudd på kr.50.000,- til produksjon av en jubileumsbok.