I.F. Skidar

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Skidar har laget en ungdomsklubbs på klubbhuset og fått et tilskudd på kr.85.000,-