Jomfruland Fuglestasjon

Publisert av: Tildelinger 24. juni 2014

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Telemark har fått et tilskudd på kr.150.000,- til bygningsmessige arbeider på Jomfruland Fuglestasjon.