kr.200.000,- til bokverket Telemark Historie

Publisert av: Tildelinger 18. september 2013

SpareBankstiftelsen har sammen med SpareBank1 Telemark og SpareBankstiftelsen Telemark Holla og Lunde støttet utgivelsen av Telemark Historie. Bokverket skal gis ut av Telemark Fylkeskommune og Høgskolen i Telemark.

Telemark Historie