Mot Atomvåpen i Grenland

Publisert av: Tildelinger 17. desember 2013

Mot Atomvåpen i Grenland fikk et tilskudd på kr.15.000,- til boka «Fredsarbeidet i Grenland gjennom 60 år.».
neitilatomvåpen