Norcem Pike- og Guttekorps

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Korpset har fått et tilskudd på kr.60.000,- til innkjøp av uniformer.