Odds Ballklubb

Publisert av: Tildelinger 09. april 2014

Odds Ballklubb ønsker å bidra til reduksjon av klimagassutslipp fra veitransport og bidra til en positiv utvikling av lokalsamfunnet.
Gjennom ulike positive tiltak skal en arbeide for å øke andelen gående og syklende til kampene.
Et tiltak er å lage et grønt myldringspunkt tilknyttet ved sykkelparkeringen ved Skagerak Arena.
Sparebankstiftelsen har gitt et tilskudd til prosjektet på kr.200.000,-.