Pinsemenigheten Evangeliehuset

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015

Menigheten i Porsgrunn har etablert en skatebane og fått et tilskudd på kr.50.000,-