Porsgrunn Kunstforening

Publisert av: Tildelinger 25. februar 2016

Tilskudd til produksjon av bok om Nora Gulbrandsens arbeider, kr 50.000,-