Sandøya Båtforening

Publisert av: Tildelinger 25. februar 2016

Kr. 100.000,- i tilskudd til nytt sanitæranlegg