Siljan Jeger- og Fiskerforening

Publisert av: Tildelinger 09. april 2014

Foreningen har fått et tilskudd på kr.200.000,- til bygging av et nytt klubbhus i Almedalen.