Skien Diakonale Senter

Publisert av: Tildelinger 17. desember 2013

Skien Diakonale Senter driver hybelhus, natthjem og dagsenter for rusavhengige. Målet er å motivere for et rusfritt liv. Senteret fikk en gave på kr.250.000,- til innkjøp av en bil for vare- og persontransport.

skien-diakonale-senter