Skien Kunstforening

Publisert av: Tildelinger 24. juni 2014

Skien Kunstforening har fått et tilskudd på kr.75.000,- til innkjøp av mobile utstillingsvegger.