Skjelsvik Velforening

Publisert av: Tildelinger 09. april 2014

Skjelsvik Velforening har fått et tilskudd på kr.30.000,- til bygging av ei brygge på det kommunale friområdet ved Eidangerfjorden.