Skotfoss Historielag

Publisert av: Tildelinger 30. april 2015
Skottfoss Historielag

Skotfoss Historielag har fått et tilskudd på kr.100.000,- til en historiebok om lokalsamfunnet.