Speidermusikken

Publisert av: Tildelinger 25. februar 2016

Kr.32.000 i tilskudd til innkjøp av tuba.