Tildelinger 2019

Publisert av: Tildelinger 15. juni 2021

I.F. Pors, klubbhuset – kr.   60.000

Frelsesarméens speidere, hytte – kr.   100.000

Siljan Speidergruppe, speiderhuset – kr.    45.000

Minifestivalen Fløytefest, kontrabassfløyte  – kr.   100.000

Skien kirkelige fellesråd, orgel  – kr.   500.000

Du verden Vitensenter, lastesimulator  – kr.   200.000

USN, gaveprofessorat  – kr.   125.000

Skien Historielag, digitalisering av Skiensfilmer  –  kr.     50.000

Rugtvedt og Rønholt Skolekorps, uniformer  – kr.   100.000

I.F. Pors, lager  – kr.   100.000

Siljan Historielag, tømmerrenne  – kr.     72.000

Grenland Mannskor, utstyr  – kr.     10.000

Herøya I:F: turnhallen  – kr.     25.000

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke – kr.     10.000

Porsgrunn Sanitetsforening, Sisterhood – kr.     70.000

Bamble Musikkorps, instrumenter – kr.     81.000

Gjerpen I.F. Friidrett, utstyr  – kr.   100.000

I.F. Storm, lysanlegg  – kr.   500.000

Kunstkomiteen for Landmannstorget, skulptur – kr.   500.000

Musikkforeningen Suoni, bok  – kr.   150.000

Skien Mannsang, korverk  – kr.     30.000

Skien Historielag, bok  – kr.     40.000

8 Skien Speidergruppe, hytte  – kr.   100.000

Odds Gatelag, utstyr  – kr.   150.000

Grenland Ju Jitsu-klubb – kr.     10.000

Urædd Fotball, ATV  – kr.   120.000

Fossum I.F. aktivitetsområde  – kr.   350.000

Skien Diakonale senter, fryserom  – kr.   100.000

Rockeklubben i Porsgrunn, bok  – kr.     50.000

I.F. Skidar, tennisbane  – kr.   500.000

Crux Tilja, kjøkken  – kr.   200.000

I.F. Borg, lysanlegg – kr.   220.000

Gunnar Knudsen, bok   – kr.   300.000

Fredbo Vel, lekeplass – kr.     60.000

Åfoss Turn, utstyr – kr.     40.000

Bakkenrevyen, prosjektor  – kr.     40.000

Skien Svømmeklubb, diverse utstyr  – kr.     15.000

Telemark Barne- og ungdomsteater, diverse utstyr – kr.     50.000

Brevik Idrettslag, isbane  – kr.   300.000

Care TV-aksjonen  – kr.       5.000

Sykling uten alder-Grenland, sykler  – kr.   240.000

Tollnes Ballklubb –  kr.   500.000

Tilskudd sosialhjelp i julen-Røde Kors/Frelsesarmeen –  kr.   200.000

Totalt   kr. 6.518.000

Integreringstilskudd
Eidanger IL  –  kr.   400.000

Odds Ballklubb  – kr.   173.000

LoPe Forening for mikrointegrering –   kr.   500.000

Sum        kr.1.073.000

Miljøtiltak på kunstgressbaner
Stathelle OIL  – kr.     26.500

Skidar – kr.     80.000

Tollnes  – kr.     80.000

Gjerpen I.F. – kr.   53.500

Gjerpen IF  – kr.    42.000

I.F. Storm  –  kr.   128.000

Bamble I.F.  – kr.   48.000

Gulset I.F.  –  kr.   32.000

Brevik I.L.  – kr.    32.000

Skotfoss T&I.F.  – kr.  80.000

Herkules I.F.  – kr.  64.000

I.F. Pors  – kr.   96.000

Sundjordet I.F.   – kr.     72.000

Sum                     kr.   834 000
Avsatt  kr. 1.500.000

TOTAL    kr. 8.425.000