Tildelinger 2020

Publisert av: Tildelinger 20. juni 2021

Gulset IF, lysanlegg kunstgressbane  – kr.   500 000

Forskerfabrikken, sommerkursfor barn – kr.   104 000

Gimsøy Skolemusikk kurs for korpset/integreringstilskudd  – kr.   37 000

Bø frfilynde ungdomslag, teateroppsetting  –  kr.   10 000

Grenland Ju Jitsu, kampsportutstyr  –  kr.   15 000

Klyve Nærmiljøsenter, sittebenker og skilting  –  kr.    80 000

Norcem Pike- og Guttekorps, uniformer og instrument –  kr.   145 000

Brevikstrand Grendehus, hjertestarter  – kr.   20 000

Frelsesarmeen Porsgrunn, Villmarkscamp  – kr.   120 000

Fossegrimen Folkemusikklag, musikkanlegg  – kr.   50 000

Skien Frikirke, utstyr fritidsklubb  – kr.  6 000

Stathelle og omegn IL, tribuneanlegg  – kr.   50 000

Herøya IF varmepumpe, klubbhus  –  kr.   50 000

Eidanger Pike- og Guttekorps, instrumenter  –  kr.  150 000

Akkerhaugen Vel, scenebygning  –   kr.  100 000

  1. Gulseth speidergruppe, leirutstyr  –  kr.  15 000

Skien Basketballklubb, utstyr til mobil bane  –   kr.    30 000

Brevik Seilforening, båtslipp og flytebrygge –  kr.   400 000

Foreningen Vealøskapellet, vedlikehold bygning  –  kr.     32 000

Eidanger IL-Rocketman, prosjekt for rusutsatt ungdom  –   kr.1 000 000

Møy Entreprenørskap, innvandrerkvinner som gründere –  kr.   100 000

Grenland Luftsportsenter, utstyr for styring landingslys  –  kr.   100 000

Porsgrunn Orienteringslag, kart til NM –  kr.   300 000

Skotfoss Historielag, restaurering foreningshus  –  kr.   150 000

Siljan MSK Speidergruppe, restaurering av speiderhus –  kr.   195 000

Norsk Retrieverklubb-avd. Telemark, foreningshus –  kr.   100 000

Skien Mannssangerforening, restaurering foreningshus –  kr.   200 000

Korttråkkerne, anlegg av sykkelløyper i terreng –  kr.     25 000

Notodden Kjøretøyhistoriske forening, restaurering bil  –  kr.     25 000

Aktiv Fritid Bamble, ungdomsprogram –  kr.     75 000

Norges Fotballforbund.Telemark krets, keeperprosjekt – kr.   390 000

Odds Ballklubb, oppgradering Banejordet  –  kr.   411 820

Østre Porsgrunn Kirke, restbevilgning orgel  – kr.   700 000

Grenland og omegn mannskor, utstyr  – kr.    30 000

Ravneloftet, utstyr  –  kr.  50 000

Telemark Museum, museumsbygg  –  kr. 7 500 000

Åfoss IL, granulatfanger  – kr.    37 960

Grenland Skateboard Klubb, oppbygging av bane  –  kr.   300 000

Åfoss OIL, kunstgressbane  –  kr.   500 000

Herkules IF, oppgradering klubbhus  –  kr.   300 000

Norske Redningshunder avd.Telemark, utstyr til ekvipasjer –  kr.    200 000

Hytteforeningen Heivannet Nord, tursti/løyper  – kr  30 000

Du Verden AS, mindballspill  – kr.  150 000

Pors Fotball, keeperhule  –  kr.  125 000

GulsetIF Volleyball Jenter, utstyr  –  kr.   15 000

Parkbiografen Filmklubb, framvisningsutstyr –  kr.   5 000

8.Skien speidergruppe, kjøkken/solcellepanel til hytte –  kr.  25 000

Skien Diakonale Senter, varmepumper  – kr. 90 000

Brevik IL, traktor – kr. 300 000

Grenland Brass, instrument  – kr.    30 000

Innsamlingsaksjonen   –    kr.         5 000

Ordinære gaver   –              kr. 15 378 780

 

Gaver fra Koronafondet   kr.  2 092 902

Gaver totalt                         kr.17 471 682