Ungdomsklubben – Bli Sett

Publisert av: Tildelinger 09. april 2014

Ungdomsklubben på Strømdal har fått et tilskudd på kr.40.000,- til etablering av et multimediarom.